Category: Phụ gia Toupan A Puratos (dành cho bánh mì ngọt)

Phụ gia chuyên dụng cho bánh mì mềm

Lượng dùng: 0.5% trên khối lượng bột mì

Ứng dụng: Bánh mì mềm

Phụ gia Toupan A Puratos (dành cho bánh mì ngọt)

Phụ gia chuyên dụng cho bánh mì mềm

Lượng dùng: 0.5% trên khối lượng bột mì

Ứng dụng: Bánh mì mềm

Showing all 5 results

error: Content is protected !!
Về đầu trang