Dị ứng với thực phẩm – câu chuyện không của riêng ai

Là tín đồ của bánh và đồ ăn 😆  nhưng đáng tiếc thay mình không thể ăn được nhiều những thứ mình đã bỏ công làm 😥   . Người ta nói sinh nghề tử nghiệp chắc cũng có cái đúng của nó, bởi vì nếu mình ăn hết những thứ mình đã tốn sức tốn … Continue reading Dị ứng với thực phẩm – câu chuyện không của riêng ai