Phân biệt muối nở (baking soda) và bột nở (baking powder)

Muối nở (baking soda) và bột nở (baking powder) là hai nguyên liệu bạn thường thấy nhất trong bánh qui và sẽ thấy trong một số loại bánh khác như quẩy, bánh tiêu hay bánh bao và đôi khi để làm vỏ pizza giòn xốp hơn thì người ta cũng dùng hai loại này. Là … Continue reading Phân biệt muối nở (baking soda) và bột nở (baking powder)