Phương pháp chuẩn bị bột cái Poolish (Polish)

Poolish là phương pháp lên men trước (pre-fermented) được sử dụng rất phổ biến tại các tiệm làm bánh Pháp.  Về cơ bản Poolish khá giống phương pháp Sponge and Dough, nhưng khối bột này nhão hơn rất nhiều  và thời gian lên men cũng kéo dài.  Theo truyền thuyết thì phương pháp này được … Continue reading Phương pháp chuẩn bị bột cái Poolish (Polish)